14.06.2021

Skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidraget

Folketinget har i starten af maj 2021 besluttet, at der igen bliver mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen og få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit.

Den nye lov træder i kraft 1. juli 2021 og betyder at det på ny bliver muligt at fravælge efterlønnen og få bidraget udbetalt skattefrit.

Det er tredje gang, at denne mulighed opstår – sidst var det i 2012 og i 2018.

Selv om loven træder i kraft den 1. juli 2021, er det først muligt at ansøge om at fravælge efterlønnen og få bidraget udbetalt fra den 1. januar 2022. 


Her er hovedpunkterne i loven:

  • Der kommer en 3. runde af den skattefri udbetaling af efterlønsbidraget 

  • Det gælder personer der den 1. januar 2022 endnu ikke har nået efterlønsalderen

  • Man skal indgive en skriftlig anmodning til os om udbetaling i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022

  • Udbetaling af efterlønsbidrag finder sted i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. juli 2022


Hvad skal du gøre?
Lige nu skal du ingenting gøre. Er du med i efterlønsordningen, sender vi dig et brev i december 2021 med nærmere vejledning og en beskrivelse af fordele og ulemper ved at forlade ordningen.