08.04.2022

Puljemidler sikrer årligt 300 lærere drømmejobbet

Lærernes a-kasse er blevet bevilget en pulje penge, der årligt skal sikre 300 lærere drømmejobbet

Selvom ledigheden blandt lærere og undervisere er lav, er cirka 1500 for tiden uden job, hvilket er historisk få. I Nordjylland og på Sydfyn er ledigheden højest. Og samtidig mangler mange skoler i hovedstaden uddannet personale. Det vil Lærernes a-kasse gerne være med til at ændre på.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tildelt os trekvart million kroner til et stort jobformidlingsprojekt. Midlerne skal blandt andet bruges på at give det nuværende jobformidlingssystem en intelligent overhaling, så skolerne gratis – og langt, langt enklere kan besætte vikarstillinger – vel at mærke med de bedst kvalificerede lærere, der erfaringsmæssigt kan blive fastansatte.
Det skal også sige 'pliiing', hvis eksempelvis en ledig nyuddannet er bosat i et område uden de rigtige jobmuligheder, men har oplyst at være villig til at flytte efter det drømmejob, som faktisk findes i en anden del af landet.Det kan tillige også være en jobsøgende seniorunderviser, der har særligt eftertragtede kvalifikationer, som en skoleleder hidtil har ledt forgæves efter.
”Vi glæder os til at blive endnu skarpere til at tilbyde medlemmerne attraktive job, og hjælpe ledere med at formidle uddannede kompetente medarbejdere.” siger Søren Juul Larsen, Job- og karrierechef i Lærernes a-kasse.

A-kassen forventer, at det forbedrede jobformidlingssystem, årligt kan bringe 300 lærere i ønskejobbet. 

 

Faktaboks

Projektperioden løber fra 1.april 2022 til 31. december 2023

Hvad skal puljemidlerne bruges til? 

  • Få udviklet og forbedret vores jobformidlingssystem - flere ledige i job
  • Opnå en mere jobrettet dialog med arbejdsgivere
  • Være med til at løse problemet - høj ledighed i Nordjylland og på Sydfyn samtidigt med at efterspørgslen på lærere vokser i hovedstadsområdet