14.01.2022

Efterløn, corona-relateret arbejde og merarbejde.

Folketinget har bestemt, at coronarelateret arbejde ikke skal modregnes i efterlønnen. Det gælder i hele 2022.

Hvad er coronarelateret arbejde?

Det er først og fremmest

  • Smitteopsporing af covid-19.
  • Testarbejde.
  • Covid-19-vaccination.
  • Behandling, pleje og omsorg af covid-19-patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud.
  • Transport af vacciner og produktion af værnemidler.

 

Hvordan fungerer ordningen?

Hvis du blevet ansat i sådan et job, efter at du er gået på efterløn og tidligst den 1. marts 2020, er der slet ikke noget fradrag i din efterløn.

Hvis du er begyndt på jobbet, inden du gik på efterløn eller før 1. marts 2020, skal vi modregne de timer, du er ansat til efter din kontrakt. Arbejdstimer ud over det, modregner vi ikke.

Hvad skal du gøre?

www.borger.dk finder du en erklæring, som din arbejdsgiver skal udfylde. Har du flere ansættelser, skal hver arbejdsgiver udfylde en erklæring.

Du sender erklæringen til os, senest samtidig med, at du sender dit efterlønskort. Så kan vi nå at tage højde for, at arbejdstimerne ikke skal modregnes. Du skal ikke sende en erklæring for hvert kort. Du skal kun sende en ny erklæring, hvis du skifter job.

Erklæringen ligger her:

Arbejdsgivererklæring om corona-relateret arbejde, når du modtager efterløn (borger.dk)

Hvis du har spørgsmål til ordningen, og hvad der specifikt gælder for dig, så ring endelig på 70 10 00 70.