09.06.2022

Nyt lov om strammere rådighedsregler

Den seneste tids politiske debat har blandt andet resulteret i et lovforslag, der har til hensigt at stramme rådighedsreglerne. Det betyder, at der er krav om, at de ledige skal søge flere jobs om ugen. Det betyder også, at a-kasserne er pålagt at skærpe rådighedskontrollen. 

Skærpet kontrol klinger ikke godt med, at vi arbejder for et system med mere tillid til den ledige. Derfor har vi etableret arbejdsgange, så vi minimerer risikoen for, at vores medlemmer bliver ramt af den nye sanktion. Vi laver f.eks. ekstra opgørelser midt på måneden, så vi kan kontakte de medlemmer, der kunne blive berørt af sanktionen, og tilbyde dem hjælp til jobsøgningen, inden vi er pålagt at lave rådighedskontrol.

Hvad går de nye regler ud på?

  • Medlemmer som ikke har søgt job i en hel kalendermåned, hvor der har været mindst 50 pct. ledighed, skal indkaldes til en personlig rådighedssamtale hurtigst muligt
  • Samtalen skal gennemføres – uanset at medlemmet inden samtalen har dokumenteret jobsøgning i perioden
  • Hvis medlemmet ikke senest ved samtalen kan dokumentere at have søgt mindst ét job i den forudgående kalendermåned, skal a-kassen sanktionere med tre ugers karantæne for selvforskyldt ledighed
  • I opgørelsen af medlemmer tages der dog højde for fritagelse for rådighed (f.eks. i forbindelse med et kommende job som medfører, at medlem afmeldes som ledig inden for seks uger)


De skærpede sanktioner finder sted i perioden 1. april 2022 til og med den 31. december 2023.