Region Midtjylland

Oversigt over antal ledige pr. 31. august 2020 i Region Midtjylland fordelt på kommuner.

Værdierne repræsenterer det samlede antal jobcentertilmeldte ledige medlemmer på det angivne tidspunkt.

I søjlediagrammet nedenfor ses andelen af hver enkelt kommunes samlede antal ledige, hvor der sondres mellem ledige for sig og ledige med dimittendstatus.