Region Hovedstaden

Oversigt over antal ledige pr. 30. september 2021 i Region Hovedstaden fordelt på kommuner.

Værdierne repræsenterer det samlede antal jobcentertilmeldte ledige medlemmer på det angivne tidspunkt.

I søjlediagrammet nedenfor ses andelen af hver enkelt kommunes samlede antal ledige, hvor der sondres mellem ledige og ledige med dimittendstatus.