Lønsikring

Er dagpenge nok til at sikre dig økonomisk, hvis du bliver ledig? 

Det kan være svært at gå fra fuld løn til dagpenge. Med lønsikring har du ekstra tryghed for, at økonomien hænger bedre sammen.

Som medem af Lærernes a-kasse kan du også blive medlem af Lærerstandens Brandforsikring, hvor du kan supplere eventuelle dagpenge med en lønsikring.

Med lønsikring har du ekstra tryghed for, at økonomien hænger bedre sammen, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Fordelene ved en lønsikring i Lærerstandens Brandforsikring er:

  • Du får en ekstra udbetaling ud over dagpengene
  • Du kan få dækket op til 80 % af din løn i op til 12 måneder.
  • Du kan trække den pris, du betaler for lønsikring fra i skat. Lærerstandens Brandforsikring indberetter til SKAT for dig.
  • Månedlig betaling af forsikringen

Se din pris i forhold til din nuværende løn og den udbetaling du ønsker.

Principperne i Lønsikring

Eksemplet viser en lærer med en indkomst på 27.500 kr. om måneden. Du kan sikre dig op til 80 % af din indkomst.  I eksemplet svarer det til 22.000 kr. og den månedlige ydelse fra lønsikringen er 5.000 kr.

 

Opret en lønsikring hos Lærerstandens Brandforsikring