Undersøgende matematik

Hvordan kan du arbejde undersøgende med matematik?

Vi taler i denne podcast med forsker Dorte Moeskær Larsen og lærer Mette Fynbo Jensen om, hvad der sker med matematikundervisningen, når den bliver undersøgende. Dorte Moeskær Larsen er en del af forskningsprojektet ”Kvalitet i dansk og matematikundervisningen”. Projektet har bl.a. fokus på at udvikle og undersøge, hvordan matematikundervisningen kan kvalificeres via en undersøgende tilgang.

Mette Fynbo Jensen underviser og vejleder i matematik i Assens kommune. Hun inddrager bl.a. elementer fra en undersøgende tilgang til matematik i sin praksis. I podcasten får du konkrete bud på, hvordan du kan arbejde undersøgende med matematik, og hvilke fordele og udfordringer, sådan en tilgang byder på.

Bemærk: Lyt også selvom du ikke er matematiklærer – der er masser af inspiration at hente, som kan overføres til andre fag. 

Afspil "Undersøgende matematik"

00:00 00:00

Hør en anden podcast

Køn i skolen

Denne gang handler Stemmer fra skolen om køn.

Hør podcast

Produkter i undervisningen

Foldebøger er en succes.

Hør podcast

Sexualundervisning

Hvordan griber du som lærer seksualundervisningen an?

Hør podcast

Tidlig sprogstart

Hvordan griber du den tidlige sprogundervisning an?

Hør podcast

Skole-hjem samarbejdet

Hvad er formålet egentlig med skole-hjemsamarbejdet?

Hør podcast

Bæredygtig undervisning

Hvordan kan du arbejde med bæredygtig undervisning?

Hør podcast

Ny skrivedidaktik

Hvordan kan du arbejde med situeret fremstilling - nyt koncept for skrivedidaktikken?

Hør podcast

Feedback

Feedback kan styrke elevernes læring; men feedback kan også øge elevernes ulighed.

Hør podcast

Del dit lærerliv

Hvad får lærere ud af at dele deres undervisning og erfaringer med andre?

Hør podcast

AULA

Hvordan kommer vi bedst fra start med den nye platform?

Hør podcast