Vi har forskellige podcast til dig. Der er faglig podcast, som du kan bruge direkte i undervisningsjobbet, der er lærerdilemmaet, der tager forskellige dilemmaer op, som du kan sidde med fx i forhold til samarbejde mv., og så tager vi også de studerendes dilemmaer op i en række podcast.

Stemmer fra skolen

Stemmer fra skolen og Lærerdilemmaet sætter ny forskning, dygtige lærere og udfordringer på skemaet.

Hør faglige podcast

Lærerdilemmaet

Lærerdilemmaet er en række podcast om nogle af de dilemmaer, lærere kan have.

Hør dilemmaerne

Dilemmaet

En podcast for lærerstuderende, om store og små dilemmaer, du støder på i din studietid.

Hør de studerendes dilemmaer