Hans Jørgen Wille

For Hans Jørgen Wille blev kimen til lærergerningen sået i militæret, hvor han var løjtnant.

Her underviste han på hærens kaserneskole, hvor han underviste efter “indbyrdes undervisningsmetode”.

Undervisningsmetoden som Wille pionerende i Danmark, blev styret stramt med fløjtesignaler og korte, kontante ordrer til eleverne. Metoden betød også at med den indbyrdes undervisningsmetode blev det muligt med en forholdsvis få midler at få et stort antal elever undervist af én lærer i én skolestue.

Afspil "Hans Jørgen Wille"

00:00 00:00

Hør en anden podcast

Natalie Zahle

Allerede som ung gjorde Natalie Zahle op med idéen om, at uddannelse kun var forbeholdt borgerskabets drenge.

Hør podcast

Christen Andersen Thyregod

Et menneske der startede fra intet og opnåede alt.

Hør podcast