Præstationskultur i skolen

I denne udgave af Stemmer fra skolen dykker vi ned i skolens præstationskultur.

Flere elever og lærere oplever nemlig, at det at lære mere er et spørgsmål om at opnå den helt rigtige præstation frem for processen frem til resultatet og den faglige og sociale udvikling eleven befinder sig i. Den kultur har de arbejdet på at ændre på Gammlegaardsskolen i Aarhus. Vi har besøgt skolen og talt med Pædagogisk leder Jasper Staffensen og lærer Jens Smith Kjølby.

Anders Petersen er lektor i sociologi ved Aalbolrg universitet og han har sammen med phd-studerende, Søren Chr. Krogh, skrevet bogen Præstationskultur, udgivet af Aarhus universitetsforlag. Vi har talt med Anders om hvilken betydning det har for mennesket at leve i et præstationssamfund og hvordan vi i skolen bør arbejde med at skabe præstationsfrigørende rum.

Podcasten er lavet med støtte fra Lærernes A-kasse.

Afspil "Præstationskultur i skolen"

00:00 00:00

Hør en anden podcast

Lærermidler i skolen

Læremidler fylder meget i skolen, både for elever og lærere.

Hør podcast

Forståelsesmåde i dansk

Hvis du kigger ind i danskundervisningen rundt på de danske skoler, vil du ikke se det samme. Der er forskel på, hvilke tekster der er i fokus, hvilken rolle læreren spiller, hvilke aktiviteter der er i gang, og hvilken indflydelse eleverne har i undervisningen.

Hør podcast

Fælles mål - Dansk

Det er den tid på året, hvor årsplanerne skal skrives – og så kan man jo ikke komme uden om Fælles mål. Men hvilken rolle bør Fælles mål egentlig fylde i planlægningen – og hvordan kan man som lærer anvende Fælles mål på en meningsfuld måde?

Hør podcast

Fælles mål for matematik

Det er den tid på året, hvor årsplanerne skal skrives – og så kan man jo ikke komme uden om Fælles mål. Men hvilken rolle bør Fælles mål egentlig fylde i planlægningen – og hvordan kan man som lærer anvende Fælles mål på en meningsfuld måde?

Hør podcast

Ny lærer - en bedre start vol. 2

Lærerjobbet er et fantastisk job – men det er også et job fuld af kompleksitet og udfordringer.

Hør podcast

Selvbestemmelsesteori

Hvordan finder vi frem til menneskets potentiale og hvordan motiverer vi hinanden?

Hør podcast

Teamsamarbejdet

Teamsamarbejde i professionelle læringsfællesskaber

Hør podcast

Gæt hvad læreren tænker - tal mindre, spørg bedre

Denne udsendelse handler om, hvordan læreren stiller gode spørgsmål, der indbyder til elevernes refleksion og læring, og hvordan vi undgår at stille spørgsmål af typen ”gæt hvad læreren tænker”.

Hør podcast

Matematikchok

Offentliggørelsen af den internationale undersøgelse TIMSS sendte chokbølger gennem den danske skoleverden; de danske 4. klasses elever var blevet markant dårligere til matematik og elevernes tro på egne evner var faldet. Denne udgave af Stemmer fra skolen tager afsæt i undersøgelsen – ikke for at se på, hvad der gik galt, men derimod for at undersøge, hvordan den gode matematikundervisning kan se ud. Tomas Højgaard, Ph.D og lektor på DPU, udfolder i podcasten, hvilke kompetencer og mål, der bør være i fokus i matematikundervisningen, men også hvad det kræver af både lærere og skole at komme i mål med en sådan undervisning, der løfter elevernes faglige niveau og ikke mindst deres faglige selvtillid. Undervejs i podcasten giver tre dygtige lærere deres bud på, hvad god matematikundervisning er og konkrete ideer til, hvordan man kan tilrettelægge sådan en undervisning. Det er Mette Fynbo Jensen, Micky Bøgvad Lindharth og Sisse Jeppesen.

Hør podcast

Digital didaktik i en coronatid

Denne gang handler Stemmer fra skolen om digital undervisning og læring i corona-skolen.

Hør podcast

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

Denne gang handler Stemmer fra skolen om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning.

Hør podcast

Status på musikfaget

Hvordan står det til med musikfaget?

Hør podcast

Meningsfuld grammatikundervisning

Bøjning og benævning af ordklasser, kryds og bolle og hel- og ledsætninger…

Hør podcast

Gruppearbejde

Vi har talt med Helle Bjerresgaard, der er lektor på UC Syd og som har skrevet både bøger og artikler om gruppearbejde.

Hør podcast

Undersøgende litteraturundervisning

Mange elever synes, at litteraturundervisningen er kedelig, og at læsning af litteratur er forbundet med pligt. Måske med god grund?

Hør podcast

Ny lærer

Mange nyuddannede lærere skal starte i deres første job som lærer efter ferien.

Hør podcast

Skældud

Skældud er desværre stadig en del af hverdagen i de danske skoler, og det påvirker både elever og lærere.

Hør podcast

Test og data som pædagogiske redskaber

Politikerne ønsker, at den test, der skal erstatte de omdiskuterede nationale test, skal kunne understøtte det pædagogiske arbejde i klassen. Men hvad kræver det af testen og af lærerene?

Hør podcast

Ud i naturen med teknologi

Naturoplevelser og mobiltelefonen – de to ting kan da ikke forenes – eller kan de?

Hør podcast

Spil i undervisningen

Denne gang handler Stemmer fra skolen om spil i undervisningen.

Hør podcast

Tekster af lyd

Om multimodale tekster i danskundervisningen

Hør podcast

Uddannelsesvejledning

Stemmer fra skolen handler i årets første udgave om uddannelsesvejledning i et kønsperspektiv.

Hør podcast

Året der gik

I 2019 udkom vi med 11 podcasts.

Hør podcast

Bevægelse i undervisningen

Får vi børnene i bevægelse og hvad er bevægelse overhovedet?

Hør podcast

Hvordan står det til med elevernes teknologiforståelse? - Resultater fra ICILS-undersøgelsen

En stor international undersøgelse af elevernes teknologiforståelse viser, at danske elever er blevet dygtigere. Men der er stadig udfordringer.

Hør podcast

Tidlig sprogstart

Hvordan griber du den tidlige sprogundervisning an?

Hør podcast

Undersøgende matematik

Hvordan kan du arbejde undersøgende med matematik?

Hør podcast

Skole-hjem samarbejdet

Hvad er formålet egentlig med skole-hjemsamarbejdet?

Hør podcast

Bæredygtig undervisning

Hvordan kan du arbejde med bæredygtig undervisning?

Hør podcast

Feedback

Feedback kan styrke elevernes læring; men feedback kan også øge elevernes ulighed.

Hør podcast

Køn i skolen

Denne gang handler Stemmer fra skolen om køn.

Hør podcast

Produkter i undervisningen

Foldebøger er en succes.

Hør podcast

Sexualundervisning

Hvordan griber du som lærer seksualundervisningen an?

Hør podcast

Del dit lærerliv

Hvad får lærere ud af at dele deres undervisning og erfaringer med andre?

Hør podcast

AULA

Hvordan kommer vi bedst fra start med den nye platform?

Hør podcast

Ny skrivedidaktik

Hvordan kan du arbejde med situeret fremstilling - nyt koncept for skrivedidaktikken?

Hør podcast

Pauser

Er pauser en del af din undervisning?

Hør podcast