Gå til indhold

Opsigelse

Din opsigelse eller den måde, du bliver opsagt på, har indflydelse på dine dagpenge.

Du har selv sagt op

Siger du selv op, får du en karantæne på 3 uger, hvor du ikke kan modtage dagpenge. Du skal være meldt ledig i perioden og stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Kontakt os på 70 10 00 18 inden du opsiger din stilling, så vi kan rådgive dig om forløbet.

Karantænen er effektiv. Det betyder, at karantænen kun kan afvikles, mens du er tilmeldt som ledig på Jobnet og har ret til dagpenge. Du skal huske at melde dig ledig på Jobnet dagen efter, dit opsigelsesvarsel er udløbet. 

Bliver du selvforskyldt ledig 2 gange indenfor 12 måneder, bortfalder din dagpengeret. Retten får du tilbage, når du har arbejdet mindst 300 timer indenfor en periode på 3 måneder efter det tidspunkt, hvor du fik karantæne.

Du er blevet opsagt

Bliver du opsagt, er det vigtigt, at du får det opsigelsesvarsel, som du har krav på. Hvis du selv accepterer en kortere opsigelsesvarsel, kan det resultere i selvforskyldt ledighed. Her kan du få en 3 ugers karantæne, hvor du ikke kan modtage dagpenge, men skal være meldt ledig og stå til rådighed på arbejdsmarkedet.

Som din a-kasse må vi ikke gå ind i en sag med for kort opsigelsesvarsel. Vi kan kun konstatere, hvis det er tilfældet. Et for kort opsigelsesvarsel skal ifølge lovgivningen håndteres af din faglige organisation. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på 70 10 00 18, hvis du har brug for hjælp.

Hvis du har et opsigelsesvarsel, er du først ledig den første hverdag efter dit opsigelsesvarsel. Det samme gælder, hvis du er blevet fritstillet i din opsigelsesperiode. Hvis du er fritstillet, må du ikke arbejde i perioden.