Du er blevet opsagt

Et korrekt opsigelsesvarsel har betydning for din ret til at modtage dagpenge.

Hvis du bliver sagt op fra dit job, skal du først undersøge, om du har fået det opsigelsesvarsel, du har krav på. Hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel, er du nemlig selvforskyldt ledig og vil da få en karantæne på 3 uger, inden du kan få dagpenge.

Tjek dit opsigelsesvarsel

Du kan tjekke om dit opsigelsesvarsel er ok på én af følgende måder:

  • kontakt din faglige organisation - de kan hjælpe dig med at undersøge, om du har fået korrekt opsigelsesvarsel, korrekt beregnet feriegodtgørelse og pension m.v.
  • kontakt din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, hvis du fx ikke er medlem af en faglig organisation
  • se opsigelsesvarslerne i din overenskomst eller din ansættelseskontrakt.
  • Vær opmærksom på, at vi som a-kasse ikke kan gå ind i en sag om for kort opsigelsesvarsel, men blot konstatere om det er tilfældet eller ej. Alle tvister skal den faglige organisation tage sig af, da a-kasser ikke må vejlede eller blande sig i disse forhold. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Din arbejdsgiver betaler dine første dage som ledig

Er du blevet opsagt, kan du få dagpenge fra din første dag som ledig. Har du arbejdet mindst 74 timer indenfor de seneste 4 uger, skal din arbejdsgiver betale dine dagpenge for de 2 første ledighedsdage - det kaldes G-dage (dagpengegodtgørelse). Det gælder også, hvis du er blevet hjemsendt, stopper i et vikariat eller afslutter en opgave eller en ansættelse med fast slutdato. 

Kravet er, at du inden for de sidste 4 uger har arbejdet mindst 74 timer.

Hvornår har du ret til G-dage

Hvis du har været i fuld beskæftigelse (7,4 timer) på din sidste arbejdsdag, er G-dagene de første 2 almindelige arbejdsdage, efter at du er fratrådt.

Hvis du har været i delvis beskæftigelse (under 7,4 timer) på fratrædelsesdagen, men ikke har haft fuld overenskomstmæssig arbejdstid i den kalenderuge, hvor fratrædelsen sker, er fratrædelsesdagen 1. G-dag.

For dag til dag ansatte (f.eks. løsarbejdere og vikarer), der kun har været i delvis beskæftigelse på fratrædelsesdagen, er denne 1. G-dag.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler pengene, bør du kontakte os. Vi kan hjælpe dig med at få arbejdsgiveren til at betale for G-dagene.

Du er først ledig efter dit opsigelsesvarsel

Hvis du har et opsigelsesvarsel, er du først ledig, efter opsigelsesvarslet udløber. Det gælder også, selvom din arbejdsgiver har fritstillet dig, dvs. I har aftalt, at du ikke skal gå på arbejde i opsigelsesperioden.