Du er blevet opsagt

Den måde du bliver opsagt på, har betydning for din ret til at modtage dagpenge.

Bliver du opsagt, er det vigtigt at du undersøger, om du har fået det opsigelsesvarsel, du har krav på. Accepterer du et for kort opsigelsesvarsel, er du nemlig selvforskyldt ledig og vil da få en karantæne på 3 uger, hvor du ikke får dagpenge.

Tjek dit opsigelsesvarsel

Du tjekker om dit opsigelsesvarsel er  i orden på en af de her måde:

  • kontakt din faglige organisation - de kan finde ud af, om du har fået korrekt opsigelsesvarsel, korrekt beregnet feriegodtgørelse og pension m.v.
  • Er du ikke medlem af en faglig organisation, kan du kontakte din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.
  • Find din overenskomst eller din ansættelseskontrakt og se opsigelsesvarslerne her.

A-kassen kan ikke gå ind i en sag om for kort opsigelsesvarsel. Vi kan blot konstatere om det er tilfældet eller ej. Alle tvister skal den faglige organisation tage sig af, da vi i a-kassen ikke må vejlede eller blande os i sådanne forhold. Du er mere end velkommen til at kontakt os, hvis du er i tvivl.

De første dage som ledig betales af din arbejdsgiver

Bliver du sagt op, kan du få dagpenge fra den første dag, du er ledig. Har du arbejdet mindst 74 timer indenfor de seneste 4 uger, skal din arbejdsgiver betale dine dagpenge for de 2 første ledighedsdage - det kaldes G-dage (dagpengegodtgørelse). Det gælder også, hvis du bliver sendt hjem, afslutter et vikariat eller en opgave eller en ansættelse med fast slutdato. 

For at få G-dage skal du som minium have arbejdet 74 timer inden for de sidste 4 uger.

Hvornår har du ret til G-dage

Hvis du har haft fuldtidsarbejde (7,4 timer) på din sidste arbejdsdag, skal du have udbetalt G-dagene de første 2 hverdage, efter du er fratrådt.

Har du haft deltidsarbejde (under 7,4 timer) den dag, du er fratrådt, men ikke har haft fuld overenskomstmæssig arbejdstid i den kalenderuge, hvor fratrædelsen sker, er fratrædelsesdagen 1. G-dag.

For dag til dag ansatte (f.eks. løsarbejdere og vikarer), der kun har været i delvis beskæftigelse på fratrædelsesdagen, er denne 1. G-dag.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler pengene, så skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at få din arbejdsgiver til at betale G-dagene.

Du er først ledig efter dit opsigelsesvarsel

Har du et opsigelsesvarsel, er du først ledig dagen efter, at opsigelsesvarslet udløber. Det gælder også, selvom din arbejdsgiver fritstiller dig, hvilket vil sige, at I har en aftale om, at du ikke går på arbejde i opsigelsesperioden.