Gå til indhold

Inden du siger dit job op

Der kan opstå situationer i dit liv, hvor du kan være nødsaget til at opsige dit arbejde. Opsiger du selv dit arbejde, skal du være opmærksom på, at det har betydning for dine dagpenge.  

Opsigelse

Siger du selv dit arbejde op, får du en karantæne på 3 uger, hvor du ikke kan modtage dagpenge. Selvom du ikke kan modtage dagpenge, skal du være meldt ledig og være aktivt jobsøgende i perioden.  

Kontakt os - før du siger op

Kontakt os på 70 10 00 18 inden du opsiger din stilling, så vi kan rådgive dig om forløbet. 

Hvis du selv siger dit job op, eller hvis du selv bærer en væsentlig del af skylden for, at du bliver sagt op, kan du først få dagpenge efter 111 timers karantæne. Det betyder, at du i 3 uger ikke får dagpenge.  

Karantænen kan kun afvikles, mens du er tilmeldt som ledig på Jobnet og har ret til dagpenge. Du skal huske at melde dig ledig på Jobnet dagen efter, dit opsigelsesvarsel er udløbet.  

Karantænen bortfalder, hvis du ikke har afviklet den efter 3 måneder. 

Bliver du selvforskyldt ledig 2 gange indenfor 12 måneder, bortfalder din dagpengeret. Retten får du tilbage, når du har arbejdet mindst 300 timer indenfor en periode på 3 måneder efter det tidspunkt, hvor du fik karantæne. 

Der kan være forhold, der gør, at du ikke får karantæne. Det kan for eksempel være, hvis du af helbredsmæssige årsager er forhindret i at udføre dit arbejde og har dokumentation på det fra en læge. Kontakt os stadig på 70 10 00 18 inden, du opsiger din stilling, så vi har mulighed for at rådgive dig i forhold til din specifikke situation. 

Hvis du siger dit arbejde op med den begrundelse, at du ude i fremtiden har fået et andet arbejde, skal starte som selvstændig, rejse til udlandet, gå på efterløn, flytte eller begynde på eller fortsætte en uddannelse, kan du risikere, at du ikke kan modtage dagpenge i den mellemliggende periode.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for nærmere vejledning, inden du siger dit arbejde op.