Blanketter

Her finder du en oversigt over vores blanketter.  

Ledig

Ansøgning om dagpenge

Ledighedserklæring for nyuddannede

Hvis du har været studiemedlem og endnu ikke har udfyldt blanketten Skift fra studerende til nyuddannet:

For hurtigst muligt at få dine dagpenge skal du i denne rækkefølge

  1. først udfylde blanketten Skift fra studerende til nyuddannet 
  2. dernæst udfylde Ledighedserklæring for nyuddannede.

Ledighedserklæring for lønmodtagere

Ledighedserklæring for selvstændige

Arbejde på nedsat tid

Frigørelsesattest

Uddannelse

Uddannelse samtidig med dagpenge

Øvrige blanketter

Ret ansættelsesforhold

Supplerende oplysninger

Fraværserklæring

Frivilligt ulønnet arbejde samtidig med dagpenge

Ophør med selvstændig bierhverv

Ophør selvstændig

Befordringsgodtgørelse

Ansøgning om befordringsgodtgørelse under aktivering

Arbejdsophør

Afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

Rådighed efter længere tids sygdom

Jobmatch

Før mødet med a-kassen

Krav til jobsøgningen

Film - En film for ledige lærere

Ansøgning om dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land

Ansøgning om dokument PD U1

Opholdskrav

Ansøgning om kontingentfritagelse ved udløb af dagpengeret

Efterløn

Efterlønsbidrag

Tilvalg af efterlønsordning

Ansøg om bidragsfri periode

Fravalg af efterlønsordningen eller pause i indbetaling af efterlønsbidragAnsøg om efterløn

Ansøg om efterløn

Tilmelding til halvårserklæring

Ansøg om efterløn - selvstændig virksomhed

Supplerende oplysninger ved overgang til efterløn

Pensionserklæring

Ophør med selvstændig hovederhverv

Frivilligt ulønnet arbejde samtidig med efterløn

Øvrige blanketter

Tilladelse til at indhente oplysninger i Indkomstregister

Supplerende oplysninger

Fraværserklæring

Årsskema

For dig, der har fået tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med efterløn

Oplysninger om arbejdsgiverpension

Erklæring om fratrædelsesgodtgørelse ved overgang

Enkeltstående opgave som selvstændig samtidig med efterløn

Rådighedserklæring i forbindelse med efterlønsbevis

Feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge

Supplerende oplysninger

Fx. pension og selvstændig bibeskæftigelse

Bliv medlem

Du kan blive optaget på tre måder i Lærernes a-kasse. På baggrund af et arbejde inden for det område, Lærernes a-kasse beskæftiger sig med, som nyuddannet eller som studerende. Vælg den mulighed der passer til dig.

Bliv medlem - arbejde

Bliv medlem - studerende

Bliv medlem nyuddannet - med dagpenge nu

Bliv medlem nyuddannet

Supplerende oplysninger

Nyuddannet

Skift medlemskab fra studerende til nyuddannet

Du skal benytte denne blanket, når du har afsluttet en uddannelse. Benyt også denne blanket, hvis du afslutter en bacheloruddannelse og fortsætter direkte på en overbygning

Studerende

Bliv studiemedlem

Skift medlemskab fra studerende til nyuddannet

Du skal benytte denne blanket, når du har afsluttet en uddannelse. Benyt også denne blanket, hvis du afslutter en bacheloruddannelse og fortsætter direkte på en overbygning

Skift til deltidsforsikring

Specielt for dig, der er fyldt 30 år og ikke kan blive fritaget for at betale kontingent.

Bestil info nyuddannet

Bliver du færdig med din uddannelse indenfor de kommende måneder, kan du bestille information om medlemskab Lærernes a-kasse.

Forlængelse af kontingentfritagelse under uddannelse

Ansøgning om kontingentfritagelse ved ny uddannelse

Kontingentfritagelse ved meritlæreruddannelsen

Bliv medlem i Lærerstuderendes Landskreds og Lærernes a-kasse

Øvrige blanketter

Ret dine kontaktoplysninger

Genberegning af tællerværdier

Hvis du har en aktiv indplacering, kan du her anmode om genberegning af tællerværdier. De genberegnede værdier kan ses på Jobnet.dk efter ca 5 minutter.