Ledighedstal

Her ser du grafer og diagrammer, der illustrerer ledigheden blandt medlemmer af Lærernes a-kasse.

Har du spørgsmål til materialet eller ønsker at bruge det, kan du kontakte kommunikatiosansvarlig Laura Sadjadi på tlf. 21 74 52 48.

Ledighedstal pr. 31. oktober 2021:

 

 

 

Samlet set er ledigheden lav ved årets begyndelse og udgang, men høj i sommerperioden, hvor mange tidsbegrænsede ansættelser ophører og et stort antal nyuddannede lærere kommer til. Før den nye ferielov trådte i kraft d. 1. september 2020, skyldes stigningen i antallet af jobcentertilmeldte lærere og undervisere kollektiv ferielukning i efterårsferien, vinterferien samt sommerferien. Som følge af den nye ferielov og samtidighedsferie (løbende optjening af ferie) er der ikke de samme udsving i ledigheden i forbindelse med kollektiv ferielukning.

Vores statistikker er opdaterede 2 måneder bagud. Med denne forsinkelse(forsinkelsen) er det muligt at give et realistisk billede af ledigheden blandt medlemmerne i Lærernes a-kasse. Det skyldes bl.a., at dagpenge udbetales bagudrettet.

Se også hvordan ledigheden fordeler sig på kommunerne.

Lærernes a-kasse har alle rettigheder til dette materiale.