Ledighedstal

Her ser du grafer og diagrammer, der illustrerer ledigheden blandt medlemmer af Lærernes a-kasse.

Har du spørgsmål til materialet eller ønsker at bruge det, kan du kontakte kommunikatiosansvarlig Majken Schultz på tlf. 33 18 67 47.

Ledighedstal pr. 31. december 2020:

 

 

 

Samlet set er ledigheden lav ved årets begyndelse og udgang, men høj i sommerperioden, hvor mange tidsbegrænsede ansættelser ophører og et stort antal nyuddannede lærere kommer til. Derudover stiger antallet af jobcentertilmeldte lærere i forbindelse med kollektiv ferielukning i efterårs- og vinterferien. Ledigheden falder altid meget, når det nye skoleår begynder. Vores statistikker er opdaterede 2 måneder bagud. Med denne forsinkelse er det muligt at give et realistisk billede af ledigheden blandt medlemmerne i Lærernes a-kasse. Det skyldes bl.a., at dagpenge udbetales bagudrettet.

Se også hvordan ledigheden fordeler sig på kommunerne.

Lærernes a-kasse har alle rettigheder til dette materiale