Ledighedstal

Her ser du grafer og diagrammer, der illustrerer ledigheden blandt medlemmer af Lærernes a-kasse.

Har du spørgsmål til materialet eller ønsker at bruge det, kan du kontakte kommunikationschef Jens Trandum på tlf. 33 18 67 22.

Ledighedstal pr. 9. september 2019:

 

 

Samlet set er ledigheden lav ved årets begyndelse og udgang, men høj i sommerperioden, hvor mange tidsbegrænsede ansættelser ophører og et stort antal nyuddannede lærere kommer til. Derudover stiger antallet af jobcentertilmeldte lærere i forbindelse med kollektiv ferielukning i efterårs- og vinterferien. Ledigheden falder altid meget, når det nye skoleår begynder. Vores statistikker er opdaterede 2 måneder bagud. Med denne forsinkelse er det muligt at give et realistisk billede af ledigheden blandt medlemmerne i Lærernes a-kasse. Det skyldes bl.a., at dagpenge udbetales bagudrettet.

Se også hvordan ledigheden fordeler sig på kommunerne.

Lærernes a-kasse har alle rettigheder til dette materiale