Job hos os

Vi arbejder for dem, der åbner verden. Hvis du kan se dig selv i den måde, vi arbejder på, håber vi, du har lyst til at være med på holdet. 

Når der er et ledigt job, slår vi det op på Jobindex og LinkedIn., men du kan også se det her:

 

De 4 værdier, som vi arbejder efter

For at støtte op om vores overordnede formål, arbejder vi ud fra en 4 årig strategi. Frem til 2020 har vi i Lærernes a-kasse derfor bl.a. valgt at arbejde ud fra 4 værdimæssige pejlemærker.

  1. Vi arbejder holitisk, så medlemmerne ikke bare er en sag eller et cpr. nr., men ses som et helt menneske og vi anskuer tingene udefra og ind.
  2. Vi arbejder som et hold. For via et fælles mindset gør vi hinanden bedre til fordel for medlemmet.
  3. Vi tænker nyt og kreativt og giver medlemmerne det, de hver især efterspørger.
  4. Vi gør det nemmere ved at lytte og skabe overblik både før og efter kontakten. 

Anerkendende følgeskab

Som medarbejder i Lærernes a-kasse, bliver du en del af arbejdet med anerkendende følgeskab. Anerkendende følgeskab handler om, hvordan du som medarbejder kan bidrage til arbejdsglæde, godt samarbejde, fælles resultatskabelse og et velfungerende arbejdsfælleskab. Vi arbejder med anerkendende følgeskab, fordi brok aldrig fører konstruktive ting med sig. Vi vil hellere kigge på muligheder og hvordan vi hver især kan bidrage til at få løst nogle udfordringer. For når vi har indflydelse og møder lyttende og anerkendende ledere og kollegaer, er det også vores opfattelse, at vi bliver mere motiveret og vil gå langt længere for dem, der åbner verden.