Gå til indhold

Sygdom

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, skal du melde dig syg på Jobnet.dk. Du modtager dagpenge fra os, hvis du er syg i 14 dage eller mindre. Du kan ikke melde dig syg med tilbagevirkende kraft. Du bliver ikke indkaldt eller forventes at deltage i møder med a-kassen eller jobcenteret, når du er meldt syg. Når du bliver rask igen, skal du melde dig rask på Jobnet.dk

Syg i mere end 14 dage

Hvis du er syg i mere end 14 dage, får du ikke længere almindelige dagpenge. Du får i stedet sygedagpenge, som bliver udbetalt gennem din kommune. Hvis du er syg i mere end 14 dage, fortæller vi kommunen, at du skal modtage sygedagpenge.

Derefter sender din kommune dig en blanket, som du skal udfylde inden for 8 dage. Bliver du ikke kontaktet af kommunen senest 5 uger efter din først sygedag, skal du kontakte dem for at få sygedagpenge.

Når du er rask igen, skal du melde dig rask på Jobnet og udfylde en fraværserklæring hos os

Der kan opstå situationer, hvor du skal have sygedagpenge fra dag 1

Du skal have sygedagpenge fra 1. sygedag, hvis:

  • Du ikke har ret til dagpenge
  • Du ikke opfylder beskæftigelseskravet
  • Du er nyuddannet og har en karensperiode
  • Du er ledig efter du har været selvstændig og har en 3 ugers karantæne
  • Du er i et deltidsjob

Du skal alligevel melde dig syg på Jobnet.

Du kan læse mere om sygedagpenge på Borger.dk

Brug af dagpengeuger

Når du er på sygedagpenge, bruger du af dine uger med dagpenge. Det gælder dog kun de første 6 uger. Det er uanset, om du modtager dagpenge ved sygdom hos os eller sygedagpenge fra kommunen.

Hvis du er syg i mere end 6 uger, bruger du ikke længere af dine dagpengeuger. Du kan bruge dine dagpenge over 3 år. Hvis du er syg i mere end 6 uger, bliver din dagpengeperiode forlænget med det antal uger, som du er syg i udover de 6 uger.

Hvis du har været syg i mere end 3 måneder og er rask igen, skal du melde dig ledig på Jobnet og udfylde en ledighedserklæring på ny.

Sygemeldt og deltidsjob

Hvis du bliver syg og er i deltidsjob, er det vigtigt, at du både melder dig syg på Jobnet og hos din arbejdsgiver. Du skal også melde dig rask igen hos begge parter.