Gå til indhold

Dagpengeregler og jobsøgning

Her kan du blive knivskarp på, hvilke regler der gælder for dig, hvis du skal have udbetalt dagpenge.

Ring til os på 70 10 00 18, hvis du er i tvivl om det mindste. Vi sidder klar til at rådgive dig.

Ny som som ledig? Læs vores guide her

Dagpengeregler

Hvis du har en dagpengeret, kan du modtage dagpenge fra den dag, hvor du melder dig ledig på Jobnet.

Du kan modtage dagpenge, hvis:

 • Du har ophold og bopæl i Danmark
 • Du har dagpengeret
 • Du er meldt ledig på Jobnet
 • Du har været medlem af en a-kasse de sidste 12 måneder
 • Du har haft en indkomst på mindst 263.232 kr. (2024), mens du har været medlem af a-kassen. Vi kan maksimalt medregne 21.936 kr. pr. måned inden for de sidste 3 år. Vi kan kun medregne arbejde i medlemsperioden (2024).
 • Du står til rådighed på arbejdsmarkedet

Læs mere om dagpenge for nyuddannede her

Når du modtager dagpenge, skal du stå til rådighed på arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende

At stå til rådighed på arbejdsmarkedet, betyder at:

 • Du er meldt ledig på Jobnet
 • Du skal være aktivt jobsøgende. Det betyder, at du skal søge flere job om ugen
 • Du opdaterer jobloggen løbende på Jobnet
 • Du holder dig opdateret på post både fra os (min side
 • Du deltager i aktiviteter og tilbud, som du har aftalt med jobcenteret
 • Du skal kunne starte i et job med dags varsel
 • Du skal kunne deltage i møder både hos os med dags varsel
 • Du skal kunne varetage en 37 timers stilling som fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, skal du kunne varetage en 30 timers stilling

Du skal også informere os, når:

 • Du er syg
 • Du holder ferie
 • Du deltager i en uddannelse
 • Du tager til udlandet
 • Du flytter
 • Du ikke kan få passet dine børn

Du er aktivt jobsøgende, når:

 • Du søger job indenfor dine kompetencer/erfaringer/andet
 • Du søger flere job om ugen
 • Du skal hver uge registrere dine jobsøgningsaktiviteter, og derudover skal du lægger 2 ansøgninger op om måneden i Joblog på Jobnet
 • Du søger job, der afspejler det aktuelle arbejdsmarked
 • Du søger bredt både fagligt og geografisk

Du skal registrere din jobsøgning i Jobloggen på Jobnet.dk. Jobloggen er et værktøj for din job- og karrierekonsulent og jobcenteret. I dine samtaler med os og jobcenteret tager vi udgangspunkt i jobloggen. Den giver os også mulighed for at give dig sparring på dine ansøgninger. Det er gennem jobloggen vi sikrer os, at du opfylder kriterierne for at være aktivt jobsøgende.

Møder hos a-kassen og jobcenteret

Som ledig skal du deltage i møder både i Lærernes a-kasse i de første 3 måneder. Er du ledig i mere end 3 måneder, overleverer vi dit forløb til jobcenteret.

Møderne er obligatoriske. Vi indkalder dig via vores hjemmeside, min side, hvor du selv skal tilmelde dig dit møde inden for 2 uger. Tilmelder du dig ikke møderne, bliver du meldt fra som ledig på Jobnet. Det betyder, at du ikke kan modtage dagpenge i de dage, hvor du ikke har stået som ledig. Du skal selv melde dig ledig igen.

Som ledig har du pligt til at deltage i obligatoriske møder i din a-kasse og hos dit jobcenter. Deltager du ikke, bliver du trukket i dagpenge, indtil du kontakter dem, som har indkaldt dig til mødet.

Du skal som ledig selv tjekke din post fra Lærernes a-kasse og jobcenteret på daglig basis.

Det første møde du skal til som ledig hedder et velkomstmøde. Velkomstmødet afholdes hos os i Lærernes a-kasse. Vi inviterer dig automatisk til et velkomstmøde inden for de første 14. dage, efter du har meldt dig ledig. Velkomstmødet er obligatorisk.

Du har selvfølgelig altid mulighed for at booke enten en karrieresamtale eller workshop hos os. De er ikke obligatoriske, men kan bidrage til din jobsøgningsproces.

Book her

Dagpenge udbetales i timer

En dagpengeret er en periode på 2 år, som du kan strække over 3 år. Dagpenge bliver opgjort i timer. 2 år svarer til 3.848 timer.

Hvis du er fuldtidsledig og ikke har haft nogen aktiviteter i en måned, får du udbetalt dagpenge for 160,33 timer. Vi modregner aktiviteter i dine dagpenge. Aktiviteter der medfølger modregning kan for eksempel være:

 • Ferie
 • Sygemeldt
 • Barsel
 • Lønarbejde
 • Ikke meldt ledig på Jobnet
 • Ikke har ret til dagpenge i en periode. For eksempel i forbindelse med udeblivelse fra et møde uden gyldig årsag

Hvis du har mere end 145,53 timers andre aktiviteter, såsom lønarbejde, i en måned, kan du ikke modtage dagpenge for den pågældende måned. Det kaldes for mindsteudbetalingsreglen.

Er du deltidsforsikret? Så kan du få udbetalt dagpenge i op til 130 timer pr. måned. Her skal du som minimum være ledig i 12 timer pr. måned, for at kunne modtage dagpenge.

Karens 

Hver 4. måned du er ledig, vil du blive trukket et beløb, der svarer til en dags dagpenge. Det kaldes for karens. Du kan undgå at blive trukket karens, hvis du for eksempel arbejder mere end 148 timer inden for en periode på 4 måneder.