Du vil vide mere om dagpengesatsen

Når du melder dig ledig og søger om at få dagpenge, beregner a-kassen din dagpengesats. Dagpengesatsen er det beløb, som du får udbetalt i dagpenge for en fuldt ledig dag.

I 2019 kan du højest få udbetalt:

•                18.866 kr. brutto pr. måned som fuldtidsforsikret. 19.083 i 2020.

•                12.577 kr. brutto pr. måned som deltidsforsikret. 12.722 i 2020.

Du kan som udgangspunkt få dagpenge i 2 år svarende til 3848 timer. Men ved at fx tage kortere ansættelser, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret med op til et år. 

Sådan udregner vi din sats

Vi udregner din sats på baggrund af din indkomst i 12 måneder. Vi finder de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder med den højeste indkomst. Gennemsnittet af indkomsten i de 12 måneder minus Arbejdsmarkedsbidraget på 8 % kaldes for en dagløn. Du kan få maksimalt 90 % af daglønnen i dagpenge. Dog kan du aldrig få mere end den højeste dagpengesats. Du skal være opmærksom på, at der ikke er en mindstesats. Hvis du derfor har haft en meget lav løn, så kan du risikere at få en tilsvarende lav dagpengesats. Se aktuelle satser

Vi udregner din sats,  når du får ret til en ny dagpengeperiode. Vi udregner også en sats, hvis du bliver omforsikret fra fuldtidsforsikring til deltidsforsikring eller omvendt.

Nyuddannet

Er du nyuddannet, starter du på dimittendsats.

  • Har du forsørgerpligt er dimittendsatsen 82 % af den maksimale dagpengesats, hvilker svarer til 15.470 kr. (2019) pr. md. før skat og 15.648 (2020). 
  • Er du ikke forsørger er satsen 71,5 % af den maksimale dagpengesats, hvilket svarer til 13.489 kr. (2019) pr. md. før skat og 13.644 (2020).

Som nyuddannet har du også som udgangspunkt 2 år svarende til 3848 timer på dagpenge, men med mulighed for forlængelse på baggrund af løntimer. 

Du kan få beregnet en ny dagpengesats 6 måneder efter, at du er blevet dagpengeberettiget. Har du været studiemedlem af a-kassen i 1 år inden du afslutter din uddannelse, er du dagpengeberettiget dagen efter din sidste eksamen. Melder du dig først ind i a-kassen, når du har afsluttet din uddannelse og senest 2 uger efter, er du dagpengeberettiget 1 måned efter du har afsluttet din uddannelse. For at få beregnet en ny dagpengesats, skal du have haft en bruttoindtægt på min. 68.361 (2019) kr. fordelt på 3 måneder som lønmodtager.  

Hvornår får jeg udbetalt dagpengene?

Hver måned skal du udfylde et dagpengekort, før du kan få dagpenge. På dagpengekortet fortæller du, om du i en periode har haft arbejde ved siden af dagpengene.

Udbetalinger 2019:

Måned

Periode

Udbetales

Månedskort kan indsendes fra

Jan.

01-01-19 - 31-01-19

31-01-19

24-01-19

Feb.

01-02-19 - 28-02-19

28-02-19

21-02-19

Marts

01-03-19 - 31-03-19

29-03-19 

22-03-19

April

01-04-19 - 30-04-19

30-04-19

23-04-19

Maj

01-05-19 - 31-05-19 

31-05-19 

21-05-19

Juni

01-06-19 - 30-06-19

28-06-19

21-06-19

Juli

01-07-19 - 31-07-19

31-07-19

24-07-19

Aug.

01-08-19 - 31-08-19

30-08-19

23-08-19

Sep.

01-09-19 - 30-09-19

30-09-19

23-09-19

Okt.

01-10-19 - 31-10-19

31-10-19

24-10-19

Nov.

01-11-19 - 30-11-19

29-11-19

22-11-19

Dec.

01-12-19 - 31-12-19

30-12-19

 17-12-19

 

  • Perioden løber fra den 1. i måneden til den sidste (28, 30. eller 31.)
  • Kortet kan tidligst udfyldes 5 hverdage før sidste hverdag i måneden
  • Udbetaling sker sidste hverdag i måneden
  • Kortet skal være modtaget senest 1 måned og 10 dage efter sidste dag i perioden. Fx skal kortet for november senest være modtaget d. 10 januar.
  • Pengene udbetales til din Nemkonto