Du vil vide mere om dagpengesatsen

Når du melder dig ledig og søger om at få dagpenge, beregner a-kassen din dagpengesats. Dagpengesatsen er det beløb, som du får udbetalt i dagpenge for en fuldt ledig dag.

I 2021 kan du højest få udbetalt:

•                19.322 kr. brutto pr. måned som fuldtidsforsikret i 2021.

•                12.881 kr. brutto pr. måned som deltidsforsikret i 2021.

Du kan som udgangspunkt få dagpenge i 2 år svarende til 3848 timer. Men ved at fx tage kortere ansættelser, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret med op til et år. 

Sådan udregner vi din sats

Vi udregner din sats på baggrund af din indkomst i 12 måneder. Vi finder de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder med den højeste indkomst. Gennemsnittet af indkomsten i de 12 måneder minus Arbejdsmarkedsbidraget på 8 % kaldes for en dagløn. Du kan få maksimalt 90 % af daglønnen i dagpenge. Dog kan du aldrig få mere end den højeste dagpengesats. Du skal være opmærksom på, at der ikke er en mindstesats. Hvis du derfor har haft en meget lav løn, så kan du risikere at få en tilsvarende lav dagpengesats. Se aktuelle satser

Vi udregner din sats,  når du får ret til en ny dagpengeperiode. Vi udregner også en sats, hvis du bliver omforsikret fra fuldtidsforsikring til deltidsforsikring eller omvendt.

Nyuddannet

Er du nyuddannet, starter du på dimittendsats.

  • Har du forsørgerpligt er dimittendsatsen 82 % af den maksimale dagpengesats, hvilket svarer til 15.884 kr. (2021) pr. md. før skat. 
  • Er du ikke forsørger er satsen 71,5 % af den maksimale dagpengesats, hvilket svarer til 13.815 kr. (2021) pr. md. før skat.

Som nyuddannet har du også som udgangspunkt 2 år svarende til 3848 timer på dagpenge, men med mulighed for forlængelse på baggrund af løntimer. 

Har du været studiemedlem af a-kassen i 1 år inden du afslutter din uddannelse, er du dagpengeberettiget dagen efter din sidste eksamen. Melder du dig først ind i a-kassen, når du har afsluttet din uddannelse og senest 2 uger efter, er du dagpengeberettiget 1 måned efter du har afsluttet din uddannelse. 

Som nyuddannet kan du få beregnet en ny dagpengesats 6 måneder efter, at du er blevet dagpengeberettiget. For at få beregnet en ny dagpengesats, skal der være indberettet 3 måneders indkomst til SKAT efter du afsluttede din uddannelse. Indkomsten skal være fra arbejde, som du har lavet efter du afsluttede din uddannelse. 

Du optjener pension af pengene, du får fra a-kassen

Fra 1. januar 2020 optjener du pension af de ydelser, du får fra a-kassen. I 2020 svarer beløbet til 0,3 % af de ydelser, som du får. Beløbet stiger hvert år, og det ender på 3,3 % af ydelsen i 2030. Det er ATP, der administrerer pensionen og udbetaler den, ligesom den almindelige ATP. Har du spørgsmål til pensionen, er det derfor også til ATP, du skal henvende dig. Du får pensionen udbetalt, når du går på folkepension, og den er livsvarig.

Du kan også læse mere om pensionen på borger.dk

Hvornår får jeg udbetalt dagpengene?

Hver måned skal du udfylde et dagpengekort, før du kan få dagpenge. På dagpengekortet fortæller du, om du i en periode har haft arbejde ved siden af dagpengene.

Udbetalinger 2020

Måned

Periode

Udbetales

Månedskort kan indsendes fra

Jan.

01-01-21 - 31-01-21

31-01-21

22-01-21

Feb.

01-02-21 - 28-02-21

26-02-21

19-02-21

Marts

01-03-21 - 31-03-21

31-03-21 

24-03-21

April

01-04-21 - 30-04-21

29-04-21

22-04-21

Maj

01-05-21 - 31-05-21 

31-05-21 

21-05-21

Juni

01-06-21 - 30-06-21

30-06-21

23-06-21

Juli

01-07-21 - 31-07-21

30-07-21

23-07-21

Aug.

01-08-21 - 31-08-21

31-08-21

24-08-21

Sep.

01-09-21 - 30-09-21

30-09-21

23-09-21

Okt.

01-10-21 - 31-10-21

29-10-21

22-10-21

Nov.

01-11-21 - 30-11-21

30-11-21

23-11-21

Dec.

01-12-21 - 31-12-21

30-12-21

 

17-12-21

 

 

  • Perioden løber fra den 1. i måneden til den sidste (28, 30. eller 31.)
  • Kortet kan tidligst udfyldes 5 hverdage før sidste hverdag i måneden
  • Udbetaling sker sidste hverdag i måneden
  • Kortet skal være modtaget senest 1 måned og 10 dage efter sidste dag i perioden. Fx skal kortet for november senest være modtaget d. 10 januar.
  • Pengene udbetales til din Nemkonto
  • I dagpengesystemet opgøres alt i timer. Det betyder, at hvis du er fuldtidsforsikret medlem, så kan du hver måned få dagpenge for 160,33 timer, uanset hvor mange hverdage, der er i en måned. Du kan få udbetalt dagpenge, hvis din ret til dagpenge i måneden udgør mindst 14,8 timer og som deltidsforsikret medlem, kan du få udbetalt dagpenge, hvis din ret til dagpenge i måneden udgør mindst 12 timer.