Deltidsforsikring

Du kan tegne et deltidsmedlemskab, hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen. Din dagpengesats vil være tilsvarende lavere.

Arbejder du 30 timer eller mindre om ugen eller søger du kun job på deltid, kan det være en god ide at vælge en deltidsforsikring. 

Dvs. et medlemskab, hvor du ikke betaler fuldt kontingent. De dagpenge, du får udbetalt ved ledighed med en deltidsforsikring, er tilsvarende lavere, end hvis du har en fuldtidsforsikring.

Se de aktuelle satser.

Nemt at skifte fra fuldtid til deltid

Det er altid muligt at skifte mellem deltids- og fuldtidsforsikringer, så de matcher dine behov. Du kan skifte fra fuldtidsforsikring til deltid fra dag til dag. Du søger om at skifte ved at sende en besked til os via selvbetjeningen og fortælle, at du gerne vil skifte.

Du kan godt fortsætte som fuldtidsforsikret, selvom du arbejder på deltid. Men du må ikke være deltidsforsikret, hvis du arbejder på fuld tid.

Vi beregner din dagpengesats ud fra din forsikringsstatus (deltid eller fuldtid) og antallet af timer, du har arbejdet, og den indkomst du har haft over en 3-månedersperiode.

Hvis du er deltidsforsikret hos os, vil vi automatisk overflytte dig til fuldtidsforsikring, hvis du inden for en tre måneders periode arbejder mere end:

  • 390 timer, hvis du er månedslønnet
  • 360 timer, hvis du er uge- og 14 dageslønnet

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til din arbejdsløshedsforsikring.

Studerende over 30 år

Studerende kan være gratis medlemmer af en a-kasse. Men hvis du er fyldt 30 år, før du har afsluttet din uddannelse, skal du ifølge loven betale for dit medlemskab af en a-kasse.

Til gengæld har du mulighed for at være deltidsforsikret, mens du læser. Så snart du skifter status til nyuddannet vil du overgå til en fuldstidsforsikring. Se hvad det koster.

Vælger du en deltidsforsikring, må du højst arbejde 30 timer om ugen ved siden af studierne.

Husk 14-dagesreglen

Senest 14 dage efter, du har taget din sidste eksamen, skal du huske at skifte status til nyuddannet. Ellers risikerer du at miste din ret til dagpenge i mindst 1 år.