Gå til indhold

Delegerede i Lærernes a-kasse

Hvert 4. år skal medlemmerne i Lærernes a-kasse vælge nye delegerede. Der vælges i alt 70 delegerede. Her kan du læse om, hvad det betyder at være delegeret, og hvordan valgprocessen foregår.

Hvad betyder det at være delegeret?
At være delegeret betyder, at man repræsenterer andre. Det kan f.eks. være en befolkningsgruppe, en forening eller en lokalafdeling. I Lærernes a-kasse har vi 70 delegerede, der repræsenterer vores medlemmer og vores 3 fagforbund.

Hvad laver en delegeret?
Som delegeret i Lærernes a-kasse mødes man hvert 4. år, når der afholdes delegeretmøder. Det kan forekomme, at der afholdes ekstraordinære delegeretmøder, hvis der f.eks. er behov for en vedtægtsændring, som de delegerede kan stemme igennem. Mellem møderne holder vi de delegerede orienteret om, hvad der rør sig i a-kassen i 2 årlige nyhedsbreve.

Som delegeret har man ikke noget med den daglige drift at gøre, men fungerer som et talerør for medlemmerne.

Forsamlingen af delegerede kan sammenlignes med en generalforsamling i en privat virksomhed. Forskellen er, at på en generalforsamling kan alle aktionærer dukke op, mens det hos os kun er de valgte delegerede.

Hvorfor afholde valg?
Lærernes a-kasse er en fagligt afgrænset a-kasse, som repræsenterer medlemmer fra flere forskellige fagforbund. Delegeretvalg sikrer, at medlemmernes faglige sammensætning bliver repræsenteret i delegeretforsamlingen.

Hvordan fordeles de 70 pladser?
Det er den demokratiske rygrad i delegeretforsamlingen, at fordelingstallet er fordelt, så det afspejler vores medlemmer. Fordelingstallet er beregnet på medlemstallet

Hvad bliver der besluttet på et delegeretmøde?

Ved de ordinære delegeretmøder vælger man

  • Formand
  • Bestyrelse
  • Suppleanter til bestyrelsen
  • Revisorer (1 statsautoriseret og 2 medlemmer)
  • Suppleanter for revisorerne

Som delegeret kan man altid stille forslag til delegeretmøde. Hvis vedtægterne skal ændres, så skal det ske på et delegeretmøde, medmindre det er ændringer, som STAR (Styrelsen For Arbejdsmarked og Rekruttering) har krævet i alle a-kasser. Er der krav fra STAR, så har bestyrelsen mandat til at ændre vedtægterne.

Et andet eksempel kan være, hvis vi pludseligt ønsker at fusionere med en anden a-kasse. Sådan en beslutning skal også træffes på et delegeretmøde.

Hvordan bliver man delegeret?
For at blive delegeret skal man opstilles som kandidat i sin sektion (eller kommunekreds, hvis man repræsenterer Danmarks Lærerforening), og derefter vælges til et delegeretvalg. 

Bestyrelsen indkalder forslag til kandidater til delegerede og suppleanter for hver sektion, hvor den ønskede rækkefølge på kandidater til suppleanter skal angives. Suppleanter tiltræder som delegerede i tilfælde af mandatledighed i valgperioden. Der vælges i alt 70 delegerede.

Kommunekredsens/sektionens delegerede bistår bestyrelsen ved opstilling af kandidater og valg af delegerede. Kandidater til delegerede og suppleanter i kommunekredsene i sektion I, kan opstilles af den organisation, der er grundlag for kommunekredsen eller af 50 medlemmer fra kommunekredsen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat.

Kandidater til delegerede og suppleanter fra kommunekredsene (sektion I) skal skriftligt indgives til bestyrelsen inden fastsatte deadline. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på Lærernes a-kasses hjemmeside. Det samme gælder sektion II og sektion III.

Kandidater til delegerede og suppleanter for sektion II og III opstilles af organisationen, der er grundlag for sektionen, eller af 50 medlemmer fra sektionen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat.

Herefter udskriver bestyrelsen valg efter vedtægterne i de kommunekredse eller sektion II eller III, hvor der ved deadline måtte være opstillet flere kandidater end det antal delegerede og suppleanter, kommunekredsen eller sektionen kan vælge. Svarer det opstillede antal kandidater til kommunekredsens (sektion I) eller en sektions tildelte mandater, er de valgt.

Medlemmer af a-kassen, som ikke er medlem af Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening eller Uddannelsesforbundet, kan ligeledes modtage valg og stemme, som det fremgår af vedtægternes § 10.

Formandens beretning

Formandens beretning 2024

Formanden giver en beretning til delegeretforsamlingen, der er en status over hvordan det går med driften, økonomien, mål og visioner. Er du nysgerrig på et indblik i din a-kasse, kan du med fordel læse formandens beretning.

Læs her
Om os

Om os

Vi sørger for at du får professionel rådgivning, vejledning og dagpenge til tiden, hvis behovet opstår. Vi er din forsikring i tilfælde af arbejdsløshed, men i Lærernes a-kasse står A’et for meget mere end arbejdsløshed. Det står for ansvar, ansøgning, ansættelser og alt det, der følger med i et arbejdsliv.

Læs mere om hvem vi er, og hvad vi står for.

Om os