Gå til indhold

Deltidsarbejde og supplerende dagpenge

Som dagpengemodtager har du mulighed for at arbejde på deltid og få supplerende dagpenge. Deltidsarbejde er ikke kun supplement til dine dagpenge, de giver dig også mulighed for at skabe relationer på arbejdsmarkedet, der kan lede til en fuldtidsstilling.

Arbejder du mindre end 145,53 timer om måneden, kan du søge om supplerende dagpenge. Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal stadig være meldt ledig på Jobnet, deltage i møder i din a-kasse og hos jobcenteret og søge flere job om ugen. Læs mere om reglerne for dagpenge her.

Du skal oplyse os om dine arbejdstimer hver måned på dit dagpengekort. Vi supplerer din indkomst med op til 160,33 timer pr. måned. Arbejder du mere end 145,53 timer på en måned, kan du ikke modtage supplerende dagpenge i den pågældende måned.

Er du deltidsforsikret? Så gælder der nemlig andre krav. Kontakt os på 70 10 00 18, så sidder vi klar til at rådgive dig.

Se hvor længe du kan være på supplerende dagpenge

Ansøg om supplerende dagpenge

For at kunne modtage supplerende dagpenge, skal du ansøge om dem først. Det gør du ved at oplyse os om ansættelsesforholdet og indsende en frigørelsesattest. En frigørelsesattest sikrer dig, at du ikke har et opsigelsesvarsel på dit deltidsjob. Har du et opsigelsesvarsel kan du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at du ikke kan modtage dagpenge.

Hent frigørelsesattest

Når den er underskrevet, skal du sende den retur via din a-kasse side.

Frigørelsesattesten skal underskrives af din arbejdsgiver. Frigørelsesattesten giver dig mulighed for at kunne tage et fuldtidsjob uden varsel, skulle muligheden byde sig. Vi skal have modtaget frigørelsesattesten senest 5 uger efter din første arbejdsdag. Hvis du allerede havde jobbet, da du blev ledig, skal du sende os frigørelsesattesten, så vi har modtaget den, senest 5 uger efter du meldte dig ledig. Hvis frigørelsesattesten er forsinket, kan du først modtage dagpenge fra den dag, vi modtager den.

Hvis du er i tvivl om, du har et opsigelsesvarsel, så send os din ansættelseskontrakt eller kontakt os på 70 10 00 18. Hvis du ikke har et opsigelsesvarsel, er det måske ikke nødvendigt at sende en frigørelsesattest.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil underskrive en frigørelsesattest, kan du opsige stillingen uden konsekvenser. Du skal kontakte os før, du opsiger din stilling.  

Hvis du har fået et deltidsjob eller har et deltidsjob, når du bliver ledig, skal du kontakte os i god tid, så vi kan vejlede dig om frigørelsesattest og opsigelsesvarsel. Ring til os på 70 10 00 18. Vi sidder klar til at rådgive dig.

Udfyldelse af dagpengekort

Den 6. sidste hverdag i hver måned, skal du indsende dit dagpengekort. På dagpengekortet skriver du, hvor mange timer du har arbejdet den pågældende måned.

Gå til dagpengekort

Hvis du arbejder som underviser, skal du tjekke med din arbejdsgiver, præcis hvad du får løn for, for eksempel forberedelse, møder eller andet.

Fastlagte timer

Hvis du er ansat med et fastlagt timeantal pr. måned, vil vi automatisk tilføje det i dit dagpengekort. Vi fordeler timerne ligeligt over alle hverdagene i måneden. Det gør vi, for at sikre os, at de er tilsvarende til, hvad din arbejdsgiver indberetter til SKAT. Derfor ser det måske anderledes ud i forhold til, hvordan dine timer faktisk har været fordelt.

Hvis du arbejder mere end dine faste timer, skal du selv tilføje det i dagpengekortet i den pågældende måned.

Modregning af timer

Når du registrerer dine arbejdstimer på dagpengekortet, vil vi i den efterfølgende måned indhente de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. Stemmer timerne ikke overens med hinanden laver vi en regulering. En regulering sker for eksempel, hvis du har oplyst flere timer på dagpengekortet, end hvad din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. I det tilfælde skal du have tilbagebetalt de tilsvarende timer i dagpenge. Hvis du har oplyst færre timer i dit dagpengekort, end hvad din arbejdsgiver har indberettet, skal a-kassen have tilbagebetalt de tilsvarende timer. Vi kontakter dig via din a-kasse side, hvis en regulering er tilfældet for dig.

Kontrollabelt arbejde

Hvis din arbejdsgiver både indberetter dine timer og din løn til SKAT, betyder det, at dit arbejde er kontrollabelt. I det tilfælde, bliver dine timer modregnet dine dagpenge 1:1. Her forholder vi os ikke til din løn. For eksempel, hvis din arbejdsgiver har indberettet 50 timer for en måned, vil du få dagpenge for de resterende 110,33 timer den pågældende måned.

Hvis du i stedet er deltidsforsikret, og arbejder 50 timer på en måned, vil du få 80 timers supplerende dagpenge udbetalt.

Ukontrollabelt arbejde

Hvis din arbejdsgiver kun indberetter din løn (bruttoløn) til SKAT, men ikke dit timeantal, betyder det, at dit arbejde er ukontrollabelt. Det gælder også, hvis du for eksempel. får løn pr. opgave i stedet for på timebasis.

Hvis dit arbejde er ukontrollabelt, kigger vi i stedet på din bruttoløn for at beregne, hvor mange timers supplerende dagpenge, vi skal udbetale til dig. 

supdp

Du har ret til supplerende arbejde i 30 uger

Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger. Alle uger, hvor du er på arbejde, tæller som en uges forbrug af supplerende dagpenge. I de 30 uger skal du også stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være meldt ledig hos jobcenteret, søge flere job hver uge og deltage i møder med a-kassen og jobcenteret. Læs mere om, hvad det vil sige at stå til rådighed på arbejdsmarkedet her.

Hvis du har en selvstændig virksomhed, tæller alle uger med, uanset om du arbejder eller ej.

Læs mere om selvstændig virksomhed og supplerende dagpenge 

Supplerende dagpenge udløber efter 30 uger

Når de 30 uger er gået, skal du finde ud af, om du vil forsætte på dit deltidsarbejde uden supplerende dagpenge, eller om du vil opsige deltidsarbejdet. Vælger du at forsætte på dit deltidsarbejde, kan du ikke længere modtage dagpenge. Vælger du at opsige dit deltidsarbejde, vil der ikke være konsekvenser i forhold til dine dagpenge. Dog kan du først få dagpenge fra den dag ansættelsen slutter.

Optjening af ny ret til supplerende dagpenge i 30 uger

Du kan optjene en ny ret til at modtage supplerende dagpenge ved at være i arbejde. Du skal være i arbejde i mindst 6 måneder ud af en sammenhængende periode på 12 måneder. De 6 måneders lønarbejde skal være på mere end 146 timer om måneden. Opgørelse af de 6 måneder sker løbende.

Du kan bruge lønarbejde med både A-indkomst og B-indkomst. Der skal være betalt arbejdsmarkedsbidrag. Du kan også bruge overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 263.232 kr. (2024), hvis du det pågældende år ikke har modtaget dagpenge.

Forlængelse af supplerende dagpenge

Lønarbejde inden for de sidste 12 måneder med 1 måned med mere end 146 timers arbejde forlænger din supplerende dagpengeperiode med 4 uger. 2 måneder med mere end 146 timers arbejde pr. måned forlænger din supplerende dagpengeperiode med 8 uger. 3 måneder forlænger din ret med 12 uger, hvilket er maksimum forlængelse af ret til supplerende dagpenge.  

Forlængelse af supplerende dagpenge bliver opgjort, når du har fået supplerende dagpenge i 30 uger.

Du kan også forlænge med eventuelle måneder, hvor du har arbejdet i din selvstændige virksomhed, men ikke har modtaget dagpenge.

Du søger om forlængelse af supplerende dagpenge på dagpengekortet.

G-dage

Dine 2 første dage som ledig betales af din arbejdsgiver (G-dage)

Når du stopper på dit arbejde, skal din arbejdsgiver betale de første 2 dage, hvor du er ledig. Det hedder G-dage (dagpengegodtgørelse).

Arbejder du på fast nedsat tid, skal din arbejdsgiver først udbetale G-dage til dig, når ansættelsesforholdet stopper helt.

Arbejder du derimod som vikar eller er løst ansat, så anses du som ledig, hver gang din arbejdsdag slutter. Derfor skal din arbejdsgiver løbende udbetale G-dage til dig. Dog kan arbejdsgiveren maksimum udbetale 16 G-dage på et kalenderår til dig.