Satser og udbetaling

Udfylder du dit ydelseskort 1 uge inden månedens udløb, udbetaler vi dine dagepenge i slutningen af måneden.

Fuldtidsforsikret 

Som fuldstidsforsikret er dagpengesatsen i 2021 19.322 kr. brutto pr. måned. 

Du kan som udgangspunkt få dagpenge i  2 år svarende til 3848 timer. Men ved at fx tage kortere ansættelser, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret med op til et år. Det kan du læse mere om hér.

Deltidsforsikret

Som deltidsforsikret er dagpengesatsen i 2021 12.881 kr. brutto pr. måned.  

Du kan som udgangspunkt få dagpenge i 2 år svarende til 3848 timer. Men ved at fx tage kortere ansættelser, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret med op til et år. Det kan du læse mere om hér.

Nyuddannet

Er du nyuddannet, starter du på dimittendsats. Har du forsørgerpligt er dimittendsatsen 82 % af den maksimale dagpengesats, hvilker svarer til 15.844 kr. (2021) pr. md. før skat. 

Er du ikke forsørger er satsen 71,5 % af den maksimale dagpengesats, hvilket svarer til 13.815 kr. (2021) pr. md. før skat.
Som nyuddannet har du også som udgangspunkt 104 uger på dagpenge, men med mulighed for forlængelse på baggrund af løntimer.

Har du været studiemedlem af a-kassen i 1 år inden du afslutter din uddannelse, er du dagpengeberettiget dagen efter din sidste eksamen.

Melder du dig først ind i a-kassen, når du har afsluttet din uddannelse og senest 2 uger efter, er du dagpengeberettiget 1 måned efter du har afsluttet din uddannelse.

Du kan få beregnet en ny dagpengesats 6 måneder efter, at du er blevet dagpengeberettiget. For at få en højere dagpengesats, skal du have haft en bruttoindtægt på min. 70.050 kr. (2021) fordelt på 3 måneder som lønmodtager.