Gå til indhold

Dagpengesats og udbetalingskalender

Når du har meldt dig ledig på Jobnet og ansøgt om dagpenge hos os, beregner vi din dagpengesats. Dagpengesatsen er det beløb, som du får udbetalt for en fuld ledig måned.

Se udbetalingskalender

Den maksimale dagpengesats for 2024 er:

  • 20.359 kr. brutto pr. måned som fuldtidsforsikret i 2024
  • 13.573 kr. brutto pr. måned som deltidsforsikret i 2024

Du kan være på dagpenge i 2 år. Dine dagpenge bliver beregnet i timer. De 2 år svarer til 3848 timer. Du har mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med op til 1 år (1924 timer), hvis du for eksempel arbejder deltid eller arbejder i kortere ansættelser løbende.

Beregning af din dagpengesats

Vi beregner din dagpengesats ud fra din indkomst i 12 måneder. Når vi beregner den, kigger vi på din indkomst over de sidste 24 måneder. De 12 måneder med den højeste indkomst bliver baggrunden for din dagpengesats.

Din dagpengesats bliver beregnet, når du får en ny dagpengeperiode, eller hvis du skifter forsikringsform på dit medlemskab.

Nyuddannet? Se dagpengesatsen for nyuddannede


Mulighed for højere dagpengesats i 3 måneder (beskæftigelsestillæg)

Fuldtidsforsikrede

Når du får en ny dagpengeperiode, kan du muligvis få en højere dagpengesats i form af et tillæg til dagpengene. Tillægget udbetales for de første 481 dagpengetimer.

Hvis det er første gang, du skal have dagpenge, skal du opfylde et indkomstkrav inden for de seneste 3 år. Det er på 263.232 kr. (2024)

Skal du have tillæg til dagpengene, skal du have haft en dobbelte indtægt, i alt 526.464 kr., de sidste 3 år. Du kan højst medregne 21.936 kr. pr. måned. (2024)

Hvis du skal starte på en ny dagpengeret igen, skal du opfylde et krav om timer. Hvis du skal have tillæg, skal du have haft 3848 løntimer inden for de seneste 3 år.

Hvor stort et tillæg du kan få, afhænger af din indkomst. Tillægget kan i 2024 være op til 3.840 kr. pr. måned. Dagpenge plus tillæg kan altså udgøre op til 24.199 kr. om måneden (den højeste sats på 20.359 kr. plus 3.840 kr.). Du kan dog under alle omstændigheder højst få 90% af din tidligere indtægt.

Deltidsforsikrede

Som deltidsforsikret har du også mulighed for at få en højere dagpengesats i form af et tillæg til dagpengene. Tillægget udbetales for de første 481 dagpengetimer.

Hvis det er første gang, du skal have dagpenge, skal du opfylde et indkomstkrav inden for de seneste 3 år på 175.488 kr. (2024).

Skal du have tillæg til dagpengene, skal du have haft den dobbelte indtægt, i alt 350.976 kr., de sidste 3 år. Du kan højst medregne 14.624 kr. pr. måned (2024).

Hvis du skal starte på en ny dagpengeret igen, skal du opfylde et krav på 1.258 timer. Hvis du skal have tillæg, skal du altså have haft 2.516 løntimer inden for de seneste 3 år.

Størrelsen af tillægget du kan få, afhænger af din indkomst. Tillægget kan i 2024 være op til 2.560 kr. pr. måned. Dagpenge plus tillæg kan altså udgøre op til 16.133 kr. om måneden (den højeste sats på 13.573 kr. plus 2.560 kr.). Du kan dog under alle omstændigheder højst få 90% af din tidligere indtægt.

Satser

Her finder du en oversigt over de forskellige satser, og hvornår de bliver udbetalt.

Den 6. sidste hverdag i hver måned, åbner dit dagpengekort. Dagpengekortet er åbent i 1 måned og 10 dage. Når kortet er udfyldt, bliver dine penge udbetalt til din NemKonto. Vil du være sikker på pengene er på din konto d. 1, skal du udfylde kortet den dag, det åbner.

Se vores udbetalingskalender

Fuldtidsforsikret

Som fuldtidsforsikret er dagpengesatsen 20.359 kr. (2024) brutto pr. måned.

Under visse betingelser kan du også få et beskæftigelsestillæg på op til 3.840 kr. (2024) de første tre måneder (481 timer), du modtager dagpenge. Se hvordan her.

udbetaling

Udbetaling af dagpenge

Når du får dagpenge, skal du hver måned udfylde et dagpengekort. På dagpengekortet skriver du, om du i den pågældende måned har haft arbejde eller andre aktiviteter. Først når dagpengekortet er indsendt, modtager du dine dagpenge for den pågældende måned.

  • Dagpengekortet åbner den 6. sidste hverdag i hver måned
  • Dagpengekortet er åbent i 1 måned og 10 dage efter endt måned
  • Dine dagpenge bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden, hvis du har udfyldt dagpengekortet
  • Dagpenge udbetales til din NemKonto

Udbetalingskalender november 2023 - december 2024

Måned

Periode

Udbetales

Månedskort kan indsendes fra

November

01.11.2023 – 30.11.2023

30.11.2023

23.11.2023

December

01.12.2023 – 31.12.2023

29.12.2023

18.12.2023

Januar

01.01.2024 – 31.01.2024

31.01.2024

24.01.2024

Februar

01.02.2024 – 29.02.2024

29.02.2024

22.02.2024

Marts

01.03.2024 – 31.03.2024

27.03.2024

20.03.2024

April

01.04.2024 – 30.04.2024

30.04.2024

23.04.2024

Maj

01.05.2024 – 31.05.2024

31.05.2024

24.05.2024

Juni

01-06-2024 – 30.06.2024

28.06.2024

21.06.2024

Juli

01.07.2024 – 31.07.2024

31.07.2024

24.07.2024

August

01.08.2024 – 31.08.2024

30.08.2024

23.08.2024

September

01.09.2024 – 30.09.2024

30.09.2024

23.09.2024

Oktober

01.10.2024 – 31.10.2024

31.10.2024

24.10.2024

November

01.11.2024 – 30.11.2024

29.11.2024

22.11.2024

December

01.12.2024 – 31.12.2024

30.12.2024

18.12.2024